Vestia was niet te controleren

Vestia, de grootste wooncorporatie van Nederland, is veel in het nieuws wegens financiële problemen. Er zijn complexe financiële producten afgesloten, maar de risicos zijn niet goed ingeschat door Vestia. Hoe heeft dit zover kunnen komen?

De sector wordt door verschillende instanties gecontroleerd op hun prestaties. Intern hebben ze een raad van toezicht die op hoofdlijnen beoordeelt of de corporatie voldoende functioneert. Daarnaast controleert een accountant jaarlijks de financiële huishouding achteraf. Extern kent de sector twee toezichthouders, Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), die kijken naar de ontwikkeling van het vermogen en de kasstromen. Verder moeten corporaties die zijn aangesloten bij de koepelvereniging, Aedes, zich één keer in de vier jaar laten visiteren. Di …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?