Verwarring over de term 'sola scriptura'

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

De term ‘sola scriptura’ is verwarrend en kan daarom maar beter afgeschaft worden (ND 12 juni). Ik val van m’n stoel – wat kun je aan die term nou misverstaan? De term komt uit de trits ‘sola scriptura, sola fide en sola gratia’ – het adagium van de Reformatie. Dit draagt het gedachtegoed van de Reformatie met zich mee, zoals verwoord in artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: alleen de Bijbel bevat volkomen Gods wil; geen ander geschrift van welke heilige dan ook, van de paus, van concilies, staat daar aan gelijk. Hoe kun je zo’n term nou afschaffen?

Maar ‘sola scriptura’ blijkt te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?