Vertrouwen maakt actief in samenleving

Opinie

Verzorgingsstaat en participatiesamenleving lijken elkaars tegenpolen. Maar juist een sterke verzorgingsstaat helpt mensen om zelf een rol te spelen in de samenleving.

Enkele weken na de Troonrede lijkt er in de coalitie van VVD en PvdA forse discussie te ontstaan over de consequenties van de veel geciteerde uitspraak uit de Troonrede dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Op het eerste gehoor klinkt dit als de aankondiging van het einde van de verzorgingsstaat en het begin van een nieuwe periode. Uit uitlatingen van premier Rutte lijkt hij dit er ook mee te bedoelen. Die interpretatie gaat de PvdA echter veel te ver. armoede Dit thema gaat ook de christelijke partijen aan. Het CDA, dat met e …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?