Vertrouwen gaat vooraf aan het geloven

De term 'persoonlijk geloof' is populair onder veel christenen. Komt het uit het hart, dan is het goed. Is dit het ware geloof?

In het Nieuwe Testament kom je allerlei nuanceringen tegen van het begrip geloof (pistis in het Grieks). Geloof kan groot of klein, dood of levend, zonder uitwerking, ongeveinsd, zinloos, gemeenschappelijk, één, allerheiligst of het eerste geloof zijn. De Heidelbergse Catechismus spreekt bovendien nog van waar (echt) geloof. Maar waar is het persoonlijke geloof, de variant die tegenwoordig in zwang is? Hebben de Bijbelse medewerkers deze variant over het hoofd gezien? En als er persoonlijk geloof bestaat, is er dan ook zoiets als onpersoonlijk geloof? Kun je ook beweren dat je perso …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?