Veroordeelt God homo tot leven in eenzaamheid?

Voelen mevrouw Lont en haar medestanders in evangelicale en gereformeerde kring wel de pijn van de homoseksueeel geaarde christen? Volgens een moeder van een christenjongere die al jaren met deze problematiek worstelt, moet de discussie in de ChristenUnie en in de kerken anders worden gevoerd.

Christenjongeren hebben het in het debat over homoseksualiteit veel moeilijker dan niet-christenen. Gelovig opgevoed, kennen zij de teksten die in de Bijbel staan maar al te goed. Er leeft onder jonge christelijke homo's een grote angst met hun gevoelens naar buiten te treden, want wat zij voelen is fout en mag niet. In kerken zijn we niet in staat gebleken een klimaat te scheppen waarin mensen met hun problemen (op welk terrein dan ook) naar buiten durven te komen. De zinsnede 'we veroordelen de zonde, maar niet de zondaar' blijkt een holle frase. We hebben al veroordeeld voor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?