Verdeeld-gereformeerd

Het is dieptriest om kennis te nemen van de voortgaande versplintering binnen de kring van de nieuwe vrijgemaakten. Volgens het Nederlands Dagblad van september heeft ds. R. van der Wolf, verbonden aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Urk, een beroep aangenomen naar de vrije hersteld-gereformeerde kerk van Hardenberg.

Deze gemeente is ontstaan nadat in mei 2008 drie kerkenraadsleden van de hersteld-gereformeerde kerk te Hardenberg de overige acht ambtsdragers geschorst hadden. Nu de vrije gemeente een eigen predikant heeft, wil ze wel contact zoeken met andere vrije groepen, maar geen kerkverband meer aangaan. Hoe komt dit nu zo? Ik denk dat er op z'n minst twee redenen zijn te noemen. Allereerst de stelligheid van het eigen gelijk van de betrokken partijen. In alle gevallen zien zij hun overtuiging als Gods gelijk. En dan is het niet meer belangrijk of je maar met drie van de elf iets vindt, of dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?