Verbod op weigerambtenaar strijdt met Grondwet

De Tweede Kamer praat vandaag opnieuw over het emancipatiebeleid. Minister Van Bijsterveldt wil ruimte bieden voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren. Een verbod op weigerambtenaren zou ook in strijd met de Grondwet zijn.

In de discussie over trouwambtenaren die geen homohuwelijk willen sluiten, wordt een belangrijk grondrecht vaak over het hoofd gezien. Terwijl artikel 3 toch bijna bovenaan in de Grondwet staat: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Simpel gezegd: iedereen komt in aanmerking voor een baan bij de overheid. Je moet natuurlijk wel aan de vereisten voor een bepaalde functie voldoen. Is het terecht om te eisen dat een ambtenaar álle huwelijken sluit? Volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) wel. In 2008 publiceerde die commissie een advies. Grondrecht …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?