Van pensioen genieten voor velen fabeltje

|Beeld Harmen De Jong Opinie
|Beeld Harmen De Jong

In de pensioendiscussie wordt vaak verwezen naar de hogere levensverwachting. Maar voor veel mensen is die geen werkelijkheid.

Rumoer om het pensioenakkoord. De meeste commentaren brallen over de toenemende levensverwachting. Kijkt men wel om zich heen? Ziet men de vrouw die dromerig stond voor een schap in de supermarkt? Ze is 66 jaar. Zoekt u iets, vroeg ik. Ach nee, ik ben wat in de war. Mijn man die 67 was, is pas gestorven. Het leek zo mooi. We hadden een redelijk pensioen en we dachten nog jaren samen te kunnen genieten. Dit geval is absoluut geen uitzondering, zoals we aanstonds zullen zien. In het pensioenakkoord wordt er nauwelijks aandacht aan besteed. Er is maanden lang aan dat akkoord gesleuteld om …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?