Van breuk tot erkenning

De generale synode van Amersfoort-West (1967) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Derde van rechts professor J. Kamphuis. |beeld Bert van Loo Opinie
De generale synode van Amersfoort-West (1967) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Derde van rechts professor J. Kamphuis. |beeld Bert van Loo

Onlangs verklaarden afgevaardigden van de beide Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en alle Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, GKv) in Amersfoort en Leusden dat zij elkaar herkennen en erkennen als kerk van Christus. Een verheugend gevolg daarvan is dat zij hun avondmaalstafels voortaan voor elkaars leden openstellen.

In de verklaring wordt eraan herinnerd dat de eerste gespreksronde tussen NGK en GKv in Amersfoort vijfentwintig jaar geleden begon. In 1985 ontmoetten vier leden van de GKv Amersfoort-West en vier broeders uit de plaatselijke NGK elkaar op persoonlijke titel in een vijftal ontmoetingen. Zij gingen na of zij hun respectievelijke kerkenraden konden oproepen samensprekingen te beginnen. Ik was daarbij als lid van de Westerkerk nauw betrokken. Mijn oudste broer ook, als NGKers. De beide kerkenraden besloten tot officiële samenspreking en met vallen en opstaan werd vooruitgang geboekt: bind …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?