Val patiënt niet lastig met kosten medicijnen

Het Antoni van Leeuwenhoek staat in de behandeling van patiënten met kanker voor nauwe samenwerking tussen onderzoeksinstituut en ziekenhuis. |beeld Novum / Rein van Zanen Opinie
Het Antoni van Leeuwenhoek staat in de behandeling van patiënten met kanker voor nauwe samenwerking tussen onderzoeksinstituut en ziekenhuis. |beeld Novum / Rein van Zanen

Door een betere organisatie op Europees niveau kan de behandeling van kanker effectiever en goedkoper.

Kan een patiënt met kanker straks nog wel rekenen op de beste behandeling als het medicijn in de categorie dure geneesmiddelen valt? Een antwoord in vijf stellingen. De overheid moet leren onderhandelen over de prijs. De procedure voor de vergoeding is niet goed. In ieder afzonderlijk land in Europa is bij wet geregeld dat bij de invoering van een nieuwe behandeling wordt onderzocht wat de kosten zijn per gewonnen waardevol levensjaar. Dit zogenaamde doelmatigheidsonderzoek is kostenverhogend en inefficiënt. Er kan winst behaald worden als dit in Europees verband geregeld wordt. E …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?