Vage religie bevordert fanatisme

De vage meerderheidsreligie in ons land voelt zich door andere religies voortdurend bedreigd, zeker als die meer overtuigd zijn, zoals de joodse. Het gevolg is dat men dissidenten gaat aanpakken. Te beginnen met een groep waar iedereen het over eens is dat ze dissident zijn: die rare joden met hun rare slachtpraktijken.  Beeld Abir Sultan Opinie
De vage meerderheidsreligie in ons land voelt zich door andere religies voortdurend bedreigd, zeker als die meer overtuigd zijn, zoals de joodse. Het gevolg is dat men dissidenten gaat aanpakken. Te beginnen met een groep waar iedereen het over eens is dat ze dissident zijn: die rare joden met hun rare slachtpraktijken. Beeld Abir Sultan

Kandidaat-VVD-Kamerlid Johan Pieter Verwey schreef op 15 april in de Volkskrant: Met de steun van de VVD voor het wetsvoorstel voor een verbod op ritueel slachten, is een grote stap gezet naar de uiteindelijke ontmanteling van artikel 6 van de Grondwet: vrijheid van godsdienst.

Omdat het volledig schrappen van dat artikel een nog te gevoelig politiek punt is, zullen de bijzondere rechten die gelovigen nu genieten ten opzichte van niet-gelovigen, stuk voor stuk ontnomen moeten worden. Veel politici zijn zich niet bewust dat zij een vage religie aanhangen, waarmee ze andere religies de maat nemen. Ook uit de andere niet-christelijke partijen hoort men steeds openlijker dergelijke geluiden. Het verheldert de discussie als we niet spreken over vrijheid van godsdienst, maar van religie, het begrip dat de mensenrechtenverdragen in hun grondteksten gebruiken. Godsdie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?