uit de kranten

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Trouw maakt zich zorgen over het platteland, het Friesch Dagblad over het antisemitisme in de VS.

Er zijn weinig sectoren waar schaalvergroting en intensivering zo zichtbaar hebben huisgehouden als de agrarische. (...) Niet alleen zijn er steeds minder financieel gezonde boerenbedrijven, ook het landschap is door ruilverkaveling en intensivering aangetast. Kruidig grasland maakte plaats voor saaie groene vlakten waar vogels weinig hebben te zoeken en koeien steeds vaker ontbreken. Het mestprobleem bepaalt al decennialang de Haagse agenda, maar op een echt afdoende oplossing is nog steeds geen zicht. En bij zo veel vee op een zo beperkte oppervlakte land is ook dierenwelzijn een continu ter …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?