Uit de kranten

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Na het klimaatakkoord van Parijs gaat het echte werk pas beginnen, aldus de (meeste) commentaren.

Slagen de landen er inderdaad in minder kolencentrales bij te bouwen, hun energievoorziening te verduurzamen en de ontbossing tegen te gaan? (...) Met het akkoord op zak, gaat het echte werk nu pas beginnen.

Jammer is bijvoorbeeld dat scheep- en

luchtvaart van de bepalingen zijn uitgesloten (...) In het verdrag zit ook geen enkele stimulans om schonere vliegtuigen te maken. (...) Bovendien bepaalt artikel 28 dat landen na drie jaar zonder opgaaf van redenen het verdrag weer kunnen opzeggen. (...) Zo bindend is het verdrag dus niet. Dat is een belangrijk manco, waardoor de hoop op een werkelijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?