Uit de hoofdredactie: Bij de gratie van God

Christelijke journalistiek is meer dan alleen journalistiek over christenen en over christelijke onderwerpen. Het is ook journalistiek met een eigen blikrichting en een eigen stijl, die zich soms welbewust onttrekt aan wat anderen beschouwen als de wetmatigheden van het vak.

Want journalisten pretenderen weliswaar naar hun aard kritisch, onafhankelijk en ondogmatisch te zijn, maar ze handelen soms tamelijk dwangmatig. Goed nieuws is geen nieuws, bijvoorbeeld, is zon dogma van het vak waartegen het ND uit overtuiging rebelleert. Het goede is niet normaal en voorspelbaar, in het goede zien we dikwijls de verrassende en onverhoopte doorwerking van Gods liefde en genade, die stérker is dan het kwaad waarvoor de mensheid in Adam gekozen heeft. Een ramp voor het land is een zegen voor de krant: nog zon cynische grondregel van ons vak. De afgelopen week bewees het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?