Twijfel is geen zonde of zwakte

Het is goed als we als christenen meer ruimte hebben voor het uiten van onze twijfels. Die twijfels horen bij ons mens-zijn. Ze zijn onontkoombaar. Ik was dan ook blij met het interview met Reinier Sonneveld over twijfel (ND 13 april).

Zoals Reinier zei: 'We moeten leven met onzekerheid, er is geen enkel eenduidig pad dat rechtstreeks naar God leidt... We zijn blijkbaar meer bedoeld om te vertrouwen dan om zeker te weten.' Bovendien kan juist het onder ogen zien van twijfels een christen helpen om veel meer van Gods grootheid te zien. Dat is in elk geval ook mijn ervaring. Ik geloof dat ik pas verder kwam toen ik al mijn twijfels toegaf, niet alleen voor de mensen, maar ook voor God. En dan niet langer als een zonde of een zwakte, waar ik zo snel mogelijk van af moest, maar meer als een constatering: zo is het dus. Ik …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?