Toets of partij rechtsstaat schaadt

Er is één buitengewoon belangrijk aspect, waarop de partijprogrammas niet worden doorgelicht, namelijk de rechtsstatelijkheid. Hoewel diverse organisaties daar nu al mee bezig zijn, zou het goed zijn als daartoe één instantie komt.

Nederland pretendeert in internationaal verband een rechtsstaat te zijn. Deze pretentie kunnen we alleen dan waarmaken als wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden aan een rechtsstaat. De partijprogrammas vormen het basisproduct voor wetgeving. Daarnaast is het uiteraard van belang om te beoordelen of de inhoud van het regeerakkoord zich verdraagt tot de rechtsstatelijke eisen. Eén van die eisen is de bescherming van grondrechten van burgers zoals het kiesrecht, vrijheid van godsdienst, privacybescherming en het discriminatieverbod. Een andere eis is het in stand laten van de recht …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?