Tijd is rijp voor protestantse bisschoppen

Opinie
beeld Wikimedia / Pål Berge
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het toekomstrapport van de Protestantse Kerk beveelt de vorming van acht regio’s aan, elk geleid door een predikant met ‘bisschoppelijke gaven’ – een bisschop dus. Hopelijk durft de synode dat aan.

Er is heel wat reuring ontstaan in de PKN (en daarbuiten!) vanwege de nota Kerk 2025 van synodesecretaris dr. Arjan Plaisier. Begrijpelijk, want wat erin staat klinkt nogal revolutionair. De hele PKN lijkt organisatorisch op haar kop gezet te gaan worden.

Het meest opvallend is de voorgestelde opheffing van de 74 classicale (regionale) vergaderingen, wegens gebrek aan menskracht. Daarvoor in de pl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?