Theoloog met asperger: geen probleem

Dat dr. Cornelis Steenblok de ziekte van Asperger zou hebben gehad, mag niet leiden tot de suggestie dat hij geen goede theoloog zou zijn, want dan zouden heel wat mensen van beroepsuitoefening moeten worden uitgesloten. Onder leidende theologen, managers, kunstenaars en politici vind je niet alleen mensen met asperger, maar ook uitgesproken narcisten, mensen met borderline of met een bipolaire stoornis. |foto uit het boek Dr. C. Steenblok Opinie
Dat dr. Cornelis Steenblok de ziekte van Asperger zou hebben gehad, mag niet leiden tot de suggestie dat hij geen goede theoloog zou zijn, want dan zouden heel wat mensen van beroepsuitoefening moeten worden uitgesloten. Onder leidende theologen, managers, kunstenaars en politici vind je niet alleen mensen met asperger, maar ook uitgesproken narcisten, mensen met borderline of met een bipolaire stoornis. |foto uit het boek Dr. C. Steenblok

Het is aannemelijk dat dr. Cornelis Steenblok het syndroom van Asperger had (Nederlands Dagblad 19 mei). Maar kan iemand met die stoornis geen goed theoloog zijn?

Gezien de voorbeelden die biograaf Pieter Rouwendal noemt, is het inderdaad aannemelijk dat dr. Cornelis Steenblok - de centrale figuur in de breuk binnen de Gereformeerde Gemeenten in 1953 - het syndroom van Asperger had. Uitgesproken zelfs, en niet eens een 'matige vorm', zoals Rouwendal heeft gezegd. Maar impliciet zegt de biograaf dat iemand met deze stoornis geen goed theoloog zou kunnen zijn. Deze gedachte willen wij met kracht tegenspreken. Heel wat mensen zouden dan van beroepsuitoefening moeten worden uitgesloten. Onder leidende theologen, managers, kunstenaars en politici vind …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?