Theoloog des vaderlands: De pastor en de kronkelweg

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Iedere bisschop – maar dat geldt natuurlijk ook voor iedere priester en predikant – kent in de alledaagse praktijk de spanning tussen het leraar zijn en het pastoraat. Als leraar van de kerk ben ik geroepen de kerkleer te beschermen tegen de waan van de dag.

Vanuit zijn ambt heeft de bisschop dus een conserverende rol. Als het gaat om het hart van het klassieke christendom, denk ik met name aan de belijdenis van Gods komst onder ons in Jezus Christus en vanuit deze geloofsnotie het belijden van God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij raken hier het kloppend hart van vitaal kathol …
Dit is 16% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?