Terecht naar synode in Dordrecht

Het besluit om deel te nemen aan de Nationale Synode heeft in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken kritiek uitgelokt. De afgevaardigden leggen uit waarom het goed is om te gaan.

In de zomer van 2008 heeft ds G. de Fijter, destijds preses van de synode van de PKN, de suggestie gedaan om als protestantse kerken een gezamenlijk appel te doen op onze samenleving. Hij ziet in die samenleving steeds meer mensen die totaal onbekend zijn met het evangelie. Nadenkend over de vorm van zo'n appel komt De Fijter met het idee van een Nationale Synode. Nationaal, want: we hebben een boodschap voor heel de natie. Synode, want: zo heet vanouds een bijeenkomst van meerdere kerken. De EO vraagt aan ds D. Quant en ds A. de Snoo (destijds voorzitters van de synodes van resp. de ch …
Dit is 14% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?