Te vlakke Jezusbeelden door kennistekort

Opinie
beeld nd / Jaco Klamer
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Hieronder fragmenten uit de rede waarmee Annette Merz dinsdag aantrad als hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Zij sprak over het historische Jezus-onderzoek.

Vaak hoor ik mensen zeggen: als er geen substantiële, door buitenstaanders geschreven teksten over Jezus zijn, als je moet afgaan op de teksten die door zijn aanhangers zijn opgesteld, dan is dit toch als ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’. Mag je daar enige historische waarde aan toekennen?

Wie zo redeneert, stelt overdreven hoge eisen aan de neutraliteit van bronnen, die zoekt een objectiviteit die – in welke soort bronnen dan ook – zelden of nooit voorkomt. Bovendien getuigt deze redenering van onvoldoende inzicht in de mogelijkheden van kritische vergelijkende historische analyse. Ste …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?