Taboe op vrije abortus doorbroken

De vrouw beslist. Het waren de laatste drie woorden van een open brief, in kapitalen geschreven, van verontruste feministen aan het partijbestuur van de PvdA. Het is januari 2007 en in de ogen van de feministen dreigt Nederland door een ramp getroffen te worden.

De ChristenUnie staat op het punt met PvdA en CDA een kabinet te vormen. In de coalitieonderhandelingen hebben de christenen ook de abortuspraktijk tegen het licht gehouden. Behalve een pakket aan maatregelen, gericht op hulpverlening en begeleiding, komt er een onderzoek naar de noodsituatie van de vrouw. De Wet afbreking zwangerschap schrijft voor dat er van nood sprake moet zijn, wil de vrouw een abortus mogen ondergaan. Daarbij moet een bedenktijd van vijf dagen in acht worden genomen. De verontruste feministen vrezen dat de toegankelijkheid en veiligheid van abortus zal verminderen. Z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?