Taal voor een goed geweten

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is ook bepalend voor de vorming van het geweten. Taalproblemen van Marokkaanse jongens hebben dus grote gevolgen.

Peter Bergwerff spreekt in zijn commentaar bij het bloedbad op de Amerikaanse school over een mogelijke verklaring van deze wanhoopsdaad (ND 20 december). Misschien was hier sprake van een leeg geweten en van het ontbreken van een moreel kompas. Het is de moeite waard om deze gedachte verder uit te werken. Hoe zou je het geweten moeten omschrijven? De meeste woordenboeken komen uit op het bewustzijn van goed en kwaad wanneer het om het eigen handelen van de mens gaat. Gesteld dat de mens wordt geboren met de nodige morele toerusting, met een geweten dus, dan zou er geen vuiltje aan de l …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?