Solidair, totdat je ervoor moet betalen

Burgers zijn voorstander van solidariteit bij de verdeling van de zorgkosten. Tot ze zelf meer moeten gaan betalen. Bovendien zijn zij nogal onwetend over kosten en financiering van de zorg. Dat valt op te maken uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat gisteren werd gepubliceerd.

Het SCP voerde groepsgesprekken met eenendertig personen, verdeeld over verschillende inkomensgroepen. Bij zorgkosten denkt vrijwel iedereen aan medische kosten en aan de nominale zorgpremie en nauwelijks aan de inkomensafhankelijke werkgeverspremie voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ-premie. Onhandig is dat het SCP hier enigszins op voortborduurt door vooral vragen voor te leggen over de curatieve zorg, de zorg die gericht is op herstel. voorlichtende taak Het SCP stelt in het onderzoeksverslag vast dat er draagvlak bestaat voor solidariteit, maar dan vooral in abstracte zin. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?