Sociale leerdoelen raken vrijheid opvoeding

Prof. Anne Bert Dijkstra is er voorstander van sociale leerdoelen op school te introduceren, zoals goed burgerschap. Maar dit raakt ook de vrijheid van de ouders in de opvoeding. Moet dat?

In de krant van 15 juni pleit hoogleraar Anne Bert Dijkstra ervoor de sociale opbrengsten in het onderwijs op de agenda te zetten. Dijkstra constateert dat scholen geen totaalopbrengsten meten op de terreinen burgerschapsvorming en sociale vaardigheden, zoals bijvoorbeeld bij reken- en taalonderwijs het geval is. Wat je niet weet, kun je ook niet verbeteren, dus is er werk aan de winkel, stelt hij. Omdat scholen en ouders trouwens ook aan al deze zaken waarde hechten, oppert Dijkstra dat het onderwijs zichzelf sociale doelen zou moeten stellen en nagaan of die worden bereikt. Dat goe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?