Screening darmkanker is belastend, levert weinig op

Heeft het bevolkingsonderzoek naar darmkanker zin? De kans om voor je 80e aan die ziekte te overlijden is veel kleiner dan aan iets anders.

Ruim vier miljoen mensen tussen 55 en 75 jaar krijgen in de loop van de komende jaren een uitnodiging zich eens in de twee jaar te laten screenen op darmkanker. Dit programma zal naar verwachting 1400 sterfgevallen van darmkanker per jaar voorkomen. De kosten per gewonnen levensjaar steken gunstig af tegen die van andere al geaccepteerde screeningsprogrammas. De Gezondheidsraad concludeert dat de voordelen van het bevolkingsonderzoek opwegen tegen de nadelen en heeft de overheid daarom een positief antwoord gegeven op de vraag, of het zinvol is dit onderzoek op grote schaal uit te voere …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?