Scheppingsverhaal in de taal van stervelingen

Dr. M.J. Paul merkt in zijn artikel ( Nederlands Dagblad 23 februari) op dat bij het beoordelen van Genesis 1-3 het hele boek Genesis in beschouwing moet worden genomen om de eerste hoofdstukken te begrijpen. ,,Zonder het geestelijk verstaan van de eerste drie hoofdstukken van Genesis is het zelfs onmogelijk ook maar iets van de essentie van het Nieuwe Testament te begrijpen.''

Het is bijzonder zinvol je te bezinnen op de literaire stijl van Genesis 1-11. In de eerste plaats moet dit Bijbelgedeelte een geestelijke betekenis hebben. Dat staat buiten kijf. Genesis is het boek van het begin van Gods handelen met zijn schepping, die pas tot voltooiing komt aan het eind van het boek Openbaring. Genesis 1-3 is de prelude waarin alle thema's van de nog volgende hoofdstukken én boeken al doorklinken. Van alles wat God ons openbaren wil, liggen de kiemen in deze hoofdstukken. Het gaat om Gods project dat Hij met de aarde en de mens heeft en dat Hij in Christus wil en zal …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?