Scheppingsbrochure is Bijbels consequent

De brochure over schepping en evolutie die ter gelegenheid van het Darwinjaar 2009 wordt verspreid, is geen antireclame voor het geloof in een Schepper, maar juist de consequentie van een geloof in de héle Bijbel. Als je dat niet doet, waarom zou je de rest dan wel geloven?

Het was een verrassing om van de hand van Marnix Medema (Nederlands Dagblad, 18 november) te lezen dat hij blij was met het initiatief tot het verspreiden van een informatiebrochure in het Darwinjaar 2009. Helaas was de blijdschap van korte duur. Volgens Medema zou de brochure zoveel fouten bevatten, dat de inhoud ervan antireclame kan zijn voor het geloof in de Schepper. Kennelijk heeft Medema de bedoeling van de brochure niet goed begrepen. Wij willen juist heel Nederland via deze brochure in het kader van het Darwinjaar bereiken met het Evangelie. Dat is ook de spits van de brochure. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?