Schaliegas als doos van Pandora

Opinie

Schaliegas kan leiden tot een pijnlijke ontwrichting van de sociale vrede in grote delen van de wereld. Onafhankelijk van energie uit dubieuze oliestaten is dan ook minder mooi dan het lijkt.

Winning van schaliegas, en in toenemende mate schalieolie, maken de Verenigde Staten mogelijk tegen 2030 energieonafhankelijk. Waar de schaliegasrevolutie wordt gezien als een geopolitieke heilige graal, die het Westen onafhankelijk maakt van dubieuze oliestaten, kunnen de secundaire gevolgen weleens veel minder positief zijn dan aangenomen. Europa heeft het Amerikaanse voorbeeld nog niet gevolgd. In Frankrijk zijn schaliegasboringen verboden, elders zijn deze slechts mondjesmaat toegestaan. In Oost-Europa is het verzet, gezien de grote afhankelijkheid van het Russische Gazprom, geringe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?