Reikwijdte wetenschap beperkt door Schepper

,,Ik heb geprobeerd een onderzoekskader te creëren dat helpt het vermeende conflict tussen geloof en evolutiewetenschap te boven te komen'', zegt prof. dr. Jacob Klapwijk (ND 29 mei). Dat betekent volgens dr. Sietse P. Geertsema ook dat de reikwijdte van de natuurwetenschap beperkt is.

Het imposante interview van Koert van Bekkum met prof. dr. J. Klapwijk geeft mij aanleiding tot een aantal opmerkingen. Zijn bewering dat ,,macro-evolutie tegenwoordig met een goed wetenschappelijk geweten niet meer is te loochenen'', ervaar ik als imponerend. Toch neem ik de vrijheid hier genuanceerder over te denken. De 'verdienste' van Charles Darwin indertijd was niet dat hij het begrip evolutie ontwikkelde. Dat idee bestond al lang voor zijn tijd, zelfs al in de klassieke oudheid. Men geloofde er echter in het algemeen niet in, omdat een plausibel verklaringsmechanisme voor de ontwikk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?