Regeren is geen Voice of Holland

Opinie

Een deel van het ND-lezerspanel omarmt een referendum (ND 25 januari). De vanzelfsprekendheid waarmee dat gebeurt, wekt verbazing.

Groen van Prinsterer nam ooit afstand van het rechtstreekse beroep op de volkswil. Omdat die bij de Franse revolutie tot basis voor besluitvorming was verheven, noemde hij zich anti-revolutionair. Gezag ontleent de christen immers niet aan de wil van het volk, maar aan goddelijke openbaring en daarop gebaseerde principes. Dat zag Groen voor bestuurlijke keuzes evenzo als voor keuzes in het persoonlijk leven. Meer werelds bekeken pleit ook de afloop van de Franse revolutie niet echt voor toepassing van de volkswil in het openbaar bestuur. Het bracht immers dat deel van het volk aan de ma …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?