Regel het recht op thuisonderwijs

Als ouders hun eigen kinderen onderwijzen, is er sprake van een andere pedagogische en didactische situatie dan op school. Opinie
Als ouders hun eigen kinderen onderwijzen, is er sprake van een andere pedagogische en didactische situatie dan op school. | beeld anp / Robin van Lonkhuijsen
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het zijn niet de ouders die iets valt te verwijten als ze hun kinderen thuisonderwijs geven. De overheid zelf verzuimt ouders rechtsbescherming te bieden en zo dit onderwijs goed te regelen.
Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het thuisonderwijs. In het Nederlands Dagblad van 24 maart valt Afke Wielstra staatssecretaris Dekker bij. Hij wil de mogelijkheid tot vrijstelling uit de Leerplichtwet schrappen en zo de grondwettelijke vrijheid van onderwijs inperken. De staatssecretaris stelt dat het recht van een thuisonderwijskind op goed onderwijs niet geborgd is. Maar dit komt doordat de overheid tot nu toe geen wettelijke kaders heeft geschapen. Artikel 23 van de Grondwet en het Verdrag voor de Rechten van het Kind zijn er duidelijk over dat hier een taak voor de overheid ligt. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?