Reclamespotje van Kerk in Actie is een noodzakelijke stomp in de maag

Een snipper met het oog van Jezus. Snippers die zijn bedoeld om te delen met de rest van de wereld. Dat wilde Kerk in Actie uitdragen met het reclamespotje waarin een afbeelding van Jezus werd verscheurd. Er kwam veel kritiek op. Opinie
Een snipper met het oog van Jezus. Snippers die zijn bedoeld om te delen met de rest van de wereld. Dat wilde Kerk in Actie uitdragen met het reclamespotje waarin een afbeelding van Jezus werd verscheurd. Er kwam veel kritiek op. | beeld youtube
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zond afgelopen weken een spotje uit waarin een afbeelding van Jezus werd verscheurd. Dit spotje schuurt aan alle kanten. En dat doet pijn! Maar is dat niet eigen aan Goede Vrijdag?

‘Ophef over reclamespotje Kerk in Actie’, kopten verschillende media deze week. Diverse klachten kwamen er binnen bij de Stichting Reclame Code, omdat de Protestantse Kerk zich schuldig zou maken aan ‘blasfemie’. Uitgerekend over een tv-spot van Kerk in Actie.

300 klachten

Ook bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk kwamen de afgelopen twee weken zo’n driehonderd reacties (voornamelijk klachten) binnen van leden en mensen van buiten de kerk die de spot niet konden rijmen met wat de kerk zou moeten leren. De kerk die Jezus verscheurt, dat is toch de wereld op z’n kop.

Velen voelden zich gekwetst door het filmpje. Eerlijk gezegd had ik een vergelijkbaar gevoel toen ik het filmpje voor de eerste keer zag. Een afbeelding van Jezus verscheuren, dat doe je toch niet ...

aangrijpend

Hoe meer ik het filmpje op me in laat werken, hoe meer het me aangrijpt en aanspreekt. Het maakt zichtbaar en invoelbaar hoe hartverscheurend en confronterend de weg is die Jezus ging. Hij werd verscheurd, zoals zovelen in deze wereld verscheurd worden. Hij ging dit welbewust niet uit de weg, maar deelde ons ‘lot’. Tot in het banale en verschrikkelijke van het bestaan.

Maar juist zo is Hij tot zegen van de mensheid. Van zijn gebroken lichaam en vergoten bloed leeft de kerk.

Het confronterende van het filmpje zit voor mij juist ook in het scheuren. Wie doet nu zoiets? Jacobus Revius dichtte: ‘Het zijn de joden niet Heer Jesu die u kruisten (...) nee, ik ben ‘t die U dit heb gedaan ...’ Het herinnert aan de Petrus in mij: dit nooit, en toch … En toch schrijft Jezus Petrus niet af. Zoekt hem op. En zijn bloed, als van de eerste martelaar, is het zaad waar de kerk uit groeit en van leeft.

Om dit mysterie van het geloof gaat het in deze actie. Het illustreert de motivatie voor het werk van Kerk in Actie. Het gaat hier niet om een, uit commercieel oogpunt, plat confronterend filmpje, maar om een moderne illustratie van waar het Kerk in Actie om gaat. Om Jezus die het lot van velen deelt.

zoveel pijn

Waarom een afbeelding van Christus verscheuren als dat zoveel pijn doet? Zijn er geen andere beelden te gebruiken? En vanuit katholieke hoek klonk ook kritiek op het gebruik van een afbeelding die lijkt op een afbeelding van de lijkwade van Turijn. Het fysieke lichaam van de Heer ís namelijk niet gebroken of gescheurd: het is gekruisigd, overgegeven aan lijden en dood.

rauwheid

De vragen herken ik. Het scheuren is rauw. Het voelt als een stomp in de maag. Het doet pijn. Het raakt aan de rauwheid van Goede Vrijdag. Het lichaam van Jezus werd gebroken om onze zonden. Dat wordt gesymboliseerd door het scheuren. Het scheuren brengt associaties naar boven van broeders en zusters in landen waar christenen tegen de klippen op geloven. Een week voor de campagne begon, waren er aanslagen in Egypte bij twee kerken. De kerk, het lichaam van Christus, wordt nog steeds wereldwijd verscheurd. Een van onze koptische partners schreef als antwoord op ons blijk van medeleven het volgende: ‘Ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde. “Maar Ik zeg u, houd van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bid voor degenen die u misbruiken.’ Zij geven handen en voeten aan ‘delen’, en zijn een voorbeeld, ondanks de pijn en het verdriet.

Juist in het christendom draait het niet om winnen, maar om dienen. Daarvan is Christus het ultieme voorbeeld. Hij liet zich vernederen en beschimpen. Daarin zit ook het grote verschil met de islam. Velen vroegen zich af of de kerk ook een poster van Mohammed zou durven verscheuren. In geen geval zouden we dit willen. Alleen het christendom kent een Messias die zich laat verscheuren. Dat is het donkere geheim van Goede Vrijdag.

drie zinnen

In dit kader staat dit filmpje ook: ‘geloven in delen’. Een minipreek in drie zinnen. Met beeld dat schuurt aan alle kanten. Het brengt in verwarring, het doet pijn. Niet om goedkoop effectbejag. Het doel heiligt niet de middelen. Nee, het doel vráágt om dit middel. Het knappe van dit filmpje vind ik dat het deze diepe verkondiging visualiseert voor moderne mensen van nu die nauwelijks nog iets weten van het evangelie. <

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?