PvdA laat mensen los

In zijn afscheidsbrief aan de PvdAspreekt Jan Pronk over het verloochenenvan kernbeginselen en over hetloslaten van mensen. |beeld nvum / Hans Kouwenhoven Opinie
In zijn afscheidsbrief aan de PvdAspreekt Jan Pronk over het verloochenenvan kernbeginselen en over hetloslaten van mensen. |beeld nvum / Hans Kouwenhoven

In zijn afscheidsbrief aan de PvdA spreekt Jan Pronk over het verloochenen van kernbeginselen en over het loslaten van mensen. Een aantal fragmenten uit zijn brief:

Er is wel betoogd dat het in de praktijk best meevalt, zowel op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking als in het vreemdelingenbeleid. Inderdaad wordt getracht de pil te vergulden, maar wanneer beginselen eenmaal terzijde zijn geschoven, zijn er geen grenzen meer en helt het vlak. Men zou kunnen aanvoeren dat de PvdA al jaren geen beginselpartij meer wil zijn, omdat oude beginselen niet meer passen in de moderne tijd. Die partij heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw haar ideologie toch afgezworen? (Den Uyl-rede van Wim Kok, 1995). De ideologische veren zijn toen toch afges …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?