Psalm 119 gepasseerd station

Voor een gelovige die tot het nieuwe verbond behoort, is Psalm 119 een gepasseerd station. Het is altijd weer belangwekkend voor een evangelische broeder om in de arena van het ND de worstelingen van gereformeerde broeders gade te slaan. Ditmaal over de psalmen.

Ik geloof waarachtig dat Sape Braaksma een punt heeft als hij de vraag durft te stellen: kan het ook zijn dat het zingen van psalmen er (mee?) voor gezorgd heeft dat ons geloof oudtestamentischer is gebleven dan had gemoeten? (ND 26 april). Verbondsmatig denken in combinatie met de kinderdoop is het meest in het oog lopende kenmerk van gereformeerden. Misschien nog meer in hun cultuur dan in hun theologie verankerd. Zoiets geeft altijd ongewilde en onbedoelde neveneffecten. Wat mij zo aantrekt in Braaksma? Hij gunt mij een kijkje in zijn eigen hart wanneer hij onder woorden brengt wat d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?