Protestantse blindheid rond Maria

Een schilderij van Leonardo da Vinci (15e eeuw). De engel Gabriël kondigt bij Maria de geboorte van Jezus aan. |beeld AP / Museum Uffizi Opinie
Een schilderij van Leonardo da Vinci (15e eeuw). De engel Gabriël kondigt bij Maria de geboorte van Jezus aan. |beeld AP / Museum Uffizi

Wij hebben best veel respect voor Maria, maar... Dit zinnetje is typerend voor de blik van hedendaagse protestanten, mijzelf incluis, op Maria. Maar we doen haar daarmee tekort. Ze heeft Gods sympathie opgewekt.

Natuurlijk achten we Maria hoog om haar geloof en het feit dat ze de moeder van Christus was, maar verder is onze houding min of meer onverschillig. Het is mij meerdere keren overkomen dat als ik Maria ergens ter sprake bracht, de volgende reactie kwam: Laten we het alsjeblieft gewoon over Jezus hebben, waarom al die aandacht voor Maria? Zelf denk ik dat we met die opmerking Maria tekortdoen. Ik denk zelfs dat er enige bedrijfsblindheid is bij protestanten. Vanwege afkeer van wat we ervaren als obscure Mariadogmas, als haar onbevlekte ontvangenis en de Maria-Tenhemelopneming, lukt het o …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?