Profetie en preek niet op één lijn

Apostelen spraken met gezag, zoals Paulus dat deed in de synagoge van Tessalonica. Gustave Doré beeldde dat uit in een houtgravure. Opinie
Apostelen spraken met gezag, zoals Paulus dat deed in de synagoge van Tessalonica. Gustave Doré beeldde dat uit in een houtgravure. | beeld nd
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Zaterdag houdt de vrijgemaakte synode een besloten bezinnings-bijeenkomst over man, vrouw en ambt. Wat zegt het dan bijvoorbeeld dat vrouwen in de Bijbel mogen profeteren?

Binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt gediscussieerd over de ‘vrouw in het ambt’. Zowel in het boek Zonen en dochters profeteren als in het deputatenrapport over man, vrouw en ambt, onder de titel Samen dienen, geldt Handelingen 2:17-18 als belangrijke basistekst. De redenering is in het kort deze: de Geest geeft de gave van de profetie aan mannen en vrouwen en dus is het de plicht van elke gemeente om die gave ook in te zetten. Dat is: dat zowel mannen als vrouwen tot het ambt van predikant moeten worden toegelaten.

Hiermee lijkt een Bijbelse onderbouwing te zijn gegeven. Maar dez …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?