Principes niet inruilen voor professionele hulp

Christenen beseffen nog te weinig dat ze in een nieuwe context zijn beland. Ze blijven uitgaan van verworven posities van christelijke organisaties in een maatschappij die de principes waar zij van uitgaan, niet kent of zelfs haat. Het gevaar is dan dat die principes worden prijsgegeven ter wille van professionele hulp.

Er is in de afgelopen tijd in deze krant veel geschreven over pogingen om subsidieverlening aan christelijke organisaties in te trekken. De VVD viel over subsidie aan Het Scharlaken Koord, dat zich bekommert om prostituees in Amsterdam. Eerder ageerde D66 tegen een aan Youth for Christ verstrekte subsidie. Koert van Bekkum vat deze en andere ontwikkelingen kort en krachtig samen in het hoofdredactioneel commentaar van 5 december onder de kop 'Despotisme'. Toch blijft de christelijke reactie zoals verwoord in de vele artikelen, een oppervlakkige. Christenen blijken ervan uit te gaan dat ze …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?