Predikant verdient meer dan een toevallige gift

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Francisca van Dalen gooit in de krant van 6 september de knuppel nog maar eens in het hoenderhok van deze krant: ‘Evangeliewerk doe je niet voor het geld.’ Maar wat zij over de beloning van dominees zegt is zeer aanvechtbaar.
Van Dalens strekking is dat ieder mens geroepen is God op zijn plaats in de samenleving te dienen. Ze maakt vervolgens echter onderscheid tussen werk met een economische noodzaak en werk met een geestelijke noodzaak. Tot het laatste worden dan de inspanningen van predikanten, zendelingen en werkers bij christelijke organisaties gerekend. Deze zouden, zo vat ik het samen, ook op een geestelijke wijze moeten worden betaald. Dat zou dan betekenen dat het werk als zodanig niet mag worden beloond in het kader van reguliere arbeidsverhoudingen. God zal voorzien, hetzij door giften, hetzij door het i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?