Predikant die Genesis vermijdt, schiet tekort

Het onderzoek onder 1300 predikanten laat onder andere zien dat voorgangers die geloven in de historische uitleg van Genesis 1, daar minder vaak over preken. Dr. H. de Leede van de Protestantse Theologische Universiteit vindt dat dominees daarin tekortschieten.

De publieke boete van Andries Knevel over zijn creationistisch verleden, de daarop volgende geschrokken reacties in EO-achterland, alsmede de hoon der verlichte heidenen, en de kromme tenen van menig meelevend tv-kijkend kerklid, heeft drie dingen aan het licht gebracht. Ten eerste ontbreekt het veel Bijbelgetrouwe, orthodoxe christenen aan goede kennis van de 'Bijbelse theologie'. De catechese gaf hen kennelijk geen (goede) leeswijzer mee. Dit moeten wij dominees (ik spreek dus ook over mijzelf) ons aantrekken. Ontbrak het ons aan educatieve moed en eerlijkheid en stuurden wij mensen d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?