Predikant als werknemer isonnodig en ongewenst

In het ND van 29 oktober en 1 november pleiten dr. mr. K.W. de Jong en mr. B. Wattel ervoor predikanten als werknemer in dienst te laten treden van de landelijke kerk als werkgever. Dat is onnodig en ongewenst.

De conclusie van beide auteurs lijkt meer ingegeven door persoonlijke opvattingen dan door de uitspraak van de Zutphense kantonrechter waaraan ze refereren. Die laatste kwam namelijk tot de conclusie dat bij een predikant geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een eigensoortige (kerkelijke) overeenkomst. Een kerkgenootschap kan binnen de wet blijvend een andere invulling geven aan een werkrelatie dan een andere organisatie. Dat het arbeidsrecht minder ruimte zou laten voor een eigen invulling van de relatie kerk en predikant klopt niet. Natuurlijk levert deze materie wel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?