Positie kerkelijk werker in PKN blijft onduidelijk

Het principebesluit van de PKN-synode om hbo'ers de mogelijkheid te bieden predikant te worden, heeft volgens onderzoeker dr. Henk Post nog veel onduidelijke consequenties. Hij ziet er een sluiproute in. Het besluit zal volgens hem in gemeenten met een kerkelijk werker met preekbevoegdheid voor veel onrust zorgen

De uitkomst van de vorige week gehouden PKN-synode zal de commissie-Veerman teleurstellen. Scriba Plaisier had al gezegd dat het rapport De hand aan de ploeg niet was geschreven om de kerk op haar kop te zetten, maar zo kwam het op velen wel over. Daardoor schoof de synode in belangrijke mate de aanvaarding van de voorstellen voor zich uit. Volgens het besluit dat de synode heeft genomen, kunnen hbo-theologen in uitzonderlijke situaties als predikant-vicaris worden aangesteld. Het lijkt mij door druk vanuit de plaatselijke situatie onwaarschijnlijk dat het bij uitzonderingen zal blijven …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?