Positie AIVD wordt bedreigd

In het regeerakkoord staat dat de taken van de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst worden heroverwogen. Dat gebeurde al eens eerder, en dat pakte slecht uit.

Het nieuwe kabinet wil twee maatregelen doorvoeren. Een: de activiteiten in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen in het leven geroepen na de moord op Pim Fortuyn in 2002 worden geheel overgeheveld naar de politie. En twee: de eigen buitenlandtaak wordt geschrapt. Exit inlichtingendienst dus, en zo wordt de AIVD weer BVD: Binnenlandse Veiligheidsdienst. De geschiedenis herhaalt zich, en wel vrij vlot. Want in 1994 werd ook al eens een inlichtingendienst opgeheven. Toen hief Lubbers tijdens een grote bezuinigingsronde de Inlichtingendienst Buitenland (IDB) op. Deze keuze heef …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?