Politieke analyse: Een politiek die onmacht toont rond grote maatschappelijke kwesties, maakt zich kwetsbaar

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Staan we aan de vooravond van een nieuwe opstand van burgers? Toen tijdens het tweede kabinet-Kok (1998-2002) de economie begon te verslechteren, nam de maatschappelijke onvrede snel toe. Het ‘overkwam’ de paarse coalitie, en breder: ook veel media zagen het onbehagen niet. Tot Pim Fortuyn aanwees waaraan het ontbrak. In zijn boek De puinhopen van acht jaar Paars richtte hij zijn pijlen op de volgens hem miserabele toestand in de publieke sector. Wachtlijsten in de zorg, matig onderwijs, slechte veiligheid, en een ongeloofwaardige overheid.

Het is opvallend hoe de grote problemen van vandaag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?