Politiek schond belofte weidevogelbeheer

De overheid heeft zich in 2005 verplicht om de weidevogelstand te verbeteren. Die belofte is simpelweg niet nagekomen.

Van Hofslot (ND 7 augustus) en Van der Weijden (ND 20 augustus) schetsen een triest beeld van onze weidevogels. Tegen die achtergrond ga ik in op de huidige inzichten voor het beheer van weidevogelgebieden. De afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar het (over)leven van weidevogels in zowel de overzomeringsgebieden in ons land alsook in de Afrikaanse overwinteringsgebieden. Dat laatste met behulp van vogels die voorzien waren van een zender. ingekrompen De weidevogelstand in ons land is dramatisch ingekrompen. Een voorbeeld is de grutto die van 130.000 broedparen in de j …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?