Politiek en de nuchterheid van Niebuhr

In 1985 voerde de theoloog Kuitert in zijn boek Alles is politiek maar politiek is niet alles een fel en op dat moment eigentijds pleidooi voor een strikte scheiding van kerk en staat. Als één van de redenen noemde hij dat politiek per definitie een vuil en werelds werk is en dus haaks staat op de waarden die we in de kerk belijden.

Laat de politiek het vuile werk maar opknappen, dan kan de kerk een contrastgemeenschap zijn van mensen die proberen iets van de idealen van de Bergrede in praktijk te brengen. Onverwacht kreeg deze theoloog, die uit conservatief-christelijke hoek veel kritiek had geoogst, vanuit diezelfde hoek bijval, niet het minst omdat hij zich vooral keerde tegen 'links' politiek engagement in de kerk. Ineens voelden juist velen in de Gereformeerde Kerken (synodaal), die van Kuitert het vrijzinnige denken hadden geleerd, zich door hem in de steek gelaten. Is politiek dan geen middel om Bijbelse ger …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?