Pioniersgemeenten zijn in belijden heel klassiek gereformeerd

Pioniersgemeenten die in de afgelopen jaren zijn gevormd in sterk seculiere, hoog-individualistische omgevingen, zoals grote steden, stellen hun kerkverbanden voor allerlei vragen. Maar daarin ligt ook een grote kans: zaken opnieuw doordenken. |beeld wfa / Michaël Jacobs Opinie
Pioniersgemeenten die in de afgelopen jaren zijn gevormd in sterk seculiere, hoog-individualistische omgevingen, zoals grote steden, stellen hun kerkverbanden voor allerlei vragen. Maar daarin ligt ook een grote kans: zaken opnieuw doordenken. |beeld wfa / Michaël Jacobs

In pioniersgemeenten binnen de vrijgemaakt-gereformeerde kerken, zoals Stroom in Amsterdam, is sprake van overweldigende instemming met het klassieke gereformeerde belijden. Tegelijk stelt de zendingssituatie voor nieuwe vragen.

Sinds een jaar of tien zijn zending en gemeentestichting dichtbij gekomen voor traditionele kerkverbanden, zoals de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Voorheen gebeurden zulke dingen in Botswana of Papua. Daar opgedane ervaringen konden doorgaans op veilige afstand blijven, omdat het daar toch een andere cultuur is. Nu zending ook in eigen land gebeurt, komt die uitdaging dichterbij. De nieuwe gemeenten die in de afgelopen jaren zijn gevormd in sterk seculiere, hoog-individualistische omgevingen zoals de grote steden, stellen hun kerkverbanden voor allerlei vragen. Zo buigt de classis …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?