Pensioenruzie

De pensioendiscussie is absoluut niet gebaat bij de tegendraadse houding van FNV Bondgenoten en Abvakabo. Het vasthouden aan hun eigen agenda levert meer negatieve gevolgen op voor Nederlandse werknemers dan de strijd voor een nieuw pensioenakkoord oplevert.

De strijd binnen FNV krijgt momenteel alle aandacht in de media. De betekenis van het pensioenakkoord verdwijnt daardoor naar de achtergrond. Dat is niet terecht, want het akkoord is de belangrijkste afspraak over collectieve arbeidsvoorwaarden in jaren. Het gaat over een geldpot van 800 miljard euro en het is een van de moeilijkste dossiers op dit moment. Het was en is noodzakelijk dat ons pensioenstelsel verandert. Dat de sociale partners en de overheid er na twee jaar onderhandelen uit zijn, is van groot belang voor de stabiliteit van het stelsel op de lange termijn. Alleen al daarom zo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?