Overheid blijft ook een ‘voltooid leven’ beschermen

In dit artikel zet Maarten Verkerk – bijzonder hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte in Maastricht en Eindhoven en lid van de commissie-Schnabel – zijn visie op het rapport uiteen.

Een groot aantal Nederlanders is voorstander van het uitbreiden van de euthanasiewet, zodat uiteindelijke elke burger zelf kan bepalen wanneer hij of zij het eigen leven beëindigd.

In dit licht is het opvallend dat de commissie van ‘wijzen’ onder leiding van Paul Schabel met een unaniem advies kwam om geen gehoor te geven aan de wens tot meer zelfbeschikkingsrecht. Ook is het opvallend dat het rapport uitvoerig aandacht geeft aan de taak van de overheid.

voldoende ruimte

De commissie-Schnabel had de opdracht advies uit te brengen over de juridische mogelijkheden en maatschappe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?

Nieuws