Over de andere kant van de feiten

Meer dan de helft van de christelijke mannelijke studenten kijkt porno, en probeert tevergeefs met dat gedrag te breken. Bijbelse richtlijnen helpen niet, ze hebben eerder verslavingszorg nodig.

maar, Is het reëel te denken dat al deze jongemannen zich zullen aanmelden bij de verslavingszorg nadat ze vergeefse pogingen hebben gedaan te stoppen met pornovisie? En zijn christenen de enigen met dit probleem? Zouden hooggeschoolden die geen boodschap hebben aan Bijbelse richtlijnen minder last van pornovisieverslaving hebben? Laten we voor het gemak die 50 procent verslaafden als richtlijn aanhouden en ons voorstellen dat deze jongeren belangrijke plaatsen in de maatschappij krijgen. Bijvoorbeeld in het parlement. De Tweede Kamer wordt immers bijna voor 100 procent bevolkt door …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?